Poďakovanie

Angels

V tomto roku sme podstúpili zmenu a začali sme používať aparatúru. Bol to namáhavý proces zháňania techniky, ale s pomocou mnohých ľudí sme to zvládli. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali, najmä Martinovi Nagyovi, ktorý nám požičal väčšiu časť vybavenia.

Takisto veľká vďaka patrí Združeniu kresťanských podnikateľov a manažérov SR, ktorí nám pomohli vrámci projektu “Podpora detských a mládežníckych spevokolov vo farnostiach”. Vďaka ich príspevku sme si mohli zaobstarať kvalitnejší kondenzátorový mikrofón.

Nazrite do galérie, v ktorej môžete vidieť, ako spievame s aparatúrou.